Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen – utdanning av fengselsbetjenter

Regjeringen foreslår 65,5 millioner kroner til økt opptak i 2018 ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Økningen med to klasser bidrar til å dekke behovet for fengselsbetjenter ved nytt fengsel i Agder, og kommer i tillegg til opptak av tre ekstra klasser, som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017.