Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning – godsoverføring

I budsjettet for 2017 ble det etablert en treårig forsøksordning med tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø. I alt seks prosjekter har fått tilsagn om tilskudd som samlet vil kunne bidra til overføring av 2,7 millioner tonn gods.

Regjeringen foreslår å videreføre insentivordningen i 2018 med en bevilgning på 75,2 millioner kroner.