Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 milliarder kroner til kystforvaltning. Midlene vil Kystverket blant annet bruke til investeringer i havne- og farledsprosjekter og navigasjonsinfrastruktur. I tillegg foreslås midler til drift av navigasjonsinfrastruktur, lostjenesten og til beredskap mot akutt forurensning. Arbeidet med effektivisering av lostjenesten fortsetter og insentivordningen som skal stimulere til overføring av gods fra vei til sjø foreslås videreført.

Av rammen på 2,6 milliarder kroner foreslår regjeringen å bevilge 52,7 millioner kroner til Samfunnet Jan Mayen, herunder fem millioner kroner til prosjektering av nytt hovedbygg på øya, og det foreslås 27,3 millioner kroner til etablering av oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.