Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Materialavgift

Etter anmodningsvedtak fra Stortinget har departementet utredet en materialavgift gradert etter andel biomasse i drikkevareemballasje. Avgiften skal erstatte grunnavgiften på drikkevareemballasje. Regjeringen foreslår av flere grunner ikke en slik avgift.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.17.