Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon – rus- og psykiatriboliger

Etter anmodningsvedtak fra Stortinget har departementet gitt en omtale av merverdiavgiftskompensasjon for rus- og psykiatriboliger.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 38.