Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med merverdiavgifts­kompensasjonen til frivillige organisasjoner med en bevilgning på 1,35 milliarder kroner. Dette er en økning på 28,6 millioner kroner fra 2017.

Tilskuddet skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. I 2013 var bevilgningen på 950 millioner kroner.