Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Metodevurdering av legemidler

Regjeringen foreslår seks millioner kroner til økt kapasitet til metodevurderinger av legemidler som vurderes til finansiering over folketrygden og to millioner kroner til prisforhandlinger for legemidler finansiert over folketrygden. Dette er en oppfølging av Stortingets behandling av meldingen Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering.

Se også Fullmaktsgrense