Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstepensjon

Stortinget har vedtatt å øke minste pensjonsnivå til enslige pensjonister med 4 000 kroner per år fra 1. september 2017. Økningen medfører merutgifter på 238 millioner kroner i 2018.

Fra samme tidspunkt er også minste pensjonsnivå til gifte og samboende pensjonister vedtatt økt med 1 000 kroner per år. Økningen medfører merutgifter på 75 millioner kroner i 2018.