Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Parykker

Regjeringen vil utvide aldersgrensen i ordningen med stønad til parykk fra under 18 år i dag til under 30 år fra 2018. Personer med behov for parykk opplever i dag en svært stor utgiftsøkning når de blir 18 år. Det er viktig at unge mennesker i overgangen videregående skole og utdanning/arbeid får tilstrekkelig stønad til parykk. Forslaget innebærer 6,4 millioner kroner i merutgifter til hjelpemidler i 2018.

Se også pressemelding om lettere tilgang på hjelpemidler