Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pasientskadeordningen

Regjeringen foreslår å øke saksbehandlingskapasiteten til pasientskadeordningen med totalt 25 millioner kroner. Pengene foreslås fordelt med ti millioner kroner til Norsk pasientskadeordning og 15 millioner kroner til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.