Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiattest

Tollmyndighetene har i dag adgang til å kreve fremlagt ordinær politiattest ved tilsettinger i Tolletaten. Regjeringen foreslår at tollmyndighetene skal kunne kreve fremlagt utvidet og uttømmende politiattest ved tilsettinger i særskilte stilllinger.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 20.