Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – økt kapasitet

Regjeringen foreslår å øke politiets driftsbevilgning med 100 millioner kroner i frie midler i 2018. I tillegg foreslår regjeringen at om lag 296 millioner kroner til økt kapasitet i politidistriktene videreføres fra 2017.

Se også egen pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.