Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiets nasjonale beredskapssenter

Regjeringen foreslår 660 millioner kroner i 2018 til byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Kostnadsrammen foreslås satt til om lag 2,6 milliarder kroner.

Beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste skal ha base på beredskapssenteret. Samlokaliseringen med tilrettelagte forhold for samvirketrening på senteret medfører en vesentlig styrking av den nasjonale beredskapen. Senteret skal være klart i 2020.

Se også egen pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.