Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Post

Regjeringen foreslår å bevilge 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett på tidspunktet for Stortingets vedtak om lørdagsomdeling.

Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp av post- og banktjenester. Dette skal sørge for postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis fremsending av blindeskriftsendinger.