Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Primærhelseteam – pilot

Regjeringen foreslår å bevilge 55 millioner kroner for å prøve ut primærhelseteam. Primærhelseteam er en utvidet allmennpraksis. I piloten vil teamet bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Teamene vil bidra til en mer tilgjengelig og bedre koordinert tjeneste. De samlede personellressursene vil kunne utnyttes mer effektivt ved en bedre arbeidsdeling mellom leger, sykepleiere og helsesekretærer.