Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Prisjustering

De fleste særavgiftene er stykkavgifter i kr/øre per enhet. Disse justeres årlig i takt med forventet generell prisvekst, slik at realverdien av avgiftene opprettholdes. Fra 2017 til 2018 forventes en prisvekt på 1,6 prosent.