Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgiften

Regjeringen foreslår å øke produktavgiften til folketrygden for fiskeri, hval- og selfangstnæringene fra 2,2 prosent til 2,3 prosent for 2018.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 6.6.