Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Protonsenter

På bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget har de regionale helseforetakene frist til 23. oktober med å utrede to protonsentre i Norge. Det skal planlegges for bygging av ett senter innen 2022. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til løsning etter at utredningen foreligger.