Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Psykisk helsehjelp – barnevern

Regjeringen foreslår å etablere to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner til barn som har behov for langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet og som samtidig har omfattende og sammensatt psykiske vansker og lidelser. To barnevernsinstitusjoner, i henholdsvis Søgne og Bodø, vil bli utpekt til formålet. Personell fra psykisk helsevern skal være ansatt i helseforetakene.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 3,9 millioner kroner i 2018. Tilskuddet vil bli fordelt i oppdragsdokumentene til Helse Sør-Øst og Helse Nord.