Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digital skattemelding

Dagens skattemelding (tidligere: selvangivelse) ble i hovedsak utformet da innhenting av opplysninger på papir var hovedregelen. Regjeringen foreslår å bevilge midler til å utvikle en ny digital skattemelding for inntekt og formue for næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister.

Tiltaket vil gi vesentlige forenklinger og forbedringer i prosessene for fastsetting av skatt og vil være et viktig bidrag i regjeringens arbeid for å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor gjennom digitalisering og nettbasert kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.

Den nye dialogbaserte skattemeldingen er beregnet å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve statlige rapporteringskrav med 275 millioner kroner årlig.

Lønnstakere og pensjonister vil få en ny tjeneste for endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, med mer informasjon om sine samlede skatteforhold. Den nye digitale skattemeldingen vil gi umiddelbare tilbakemeldinger ved endringer og mulighet for omgående skatteoppgjør og rask utbetaling.

Ny digital skattemelding vil bli utviklet i perioden 2018–2021 med en kostnadsramme på 515 millioner kroner. For 2018 er det satt av 120 millioner kroner til prosjektet.