Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finanstilsynet

Regjeringen foreslår at bevilgningen til Finanstilsynet økes med 24,7 millioner kroner eller 6,8 prosent. Økningen vil gjøre tilsynet bedre i stand til å løse nye og endrede oppgaver. Regelverket for finansnæringen har blitt mer komplekst i senere år. Dette medfører behov for betydelig ressursinnsats fra Finanstilsynet. Også nye tilsynsområder og -objekter gir behov for økte ressurser. Finanstilsynet er fullt ut selvfinansiert.