Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Taleflythjelpemidler

Regjeringen vil innføre rett til taleflythjelpemidler i folketrygden fra 2018. Det er gitt stønad til taleflythjelpemidler gjennom en forsøksordning i perioden 2007 til 2015. Forsøket er nå evaluert, og viser at brukere som har problemer med stamming, har god nytte av hjelpemiddelet. Regjeringen foreslår derfor å innføre dette som en permanent ordning. Forslaget innebærer 1,5 millioner kroner i merutgifter til hjelpemidler i 2018.

Se også pressemelding om lettere tilgang på hjelpemidler