Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Talent Norge

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Talent Norge AS med to millioner kroner. Talent Norge har siden oppstarten i 2015 fylt et behov i kulturlivet, hvor talenter får mulighet til å utvikle seg til et profesjonelt virke på internasjonalt nivå. Statlige midler utløser private midler og bidrar til bredere finansiering av kulturlivet.