Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tapsfradrag

Regjeringen foreslår å begrense muligheten for tapsfradrag når utbytte er skattefritt etter skatteavtale. Etter forslaget skal et beregnet tapsfradrag reduseres med skattefritt utbytte siste ti år.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 13.