Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Totalisatoravgift

Regjeringen foreslår å omgjøre totalisatoravgiften til særavgift. Den har tidligere vært budsjettert som sektoravgift.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.19.