Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trafikkforsikringsavgift

Omleggingen av årsavgiften til trafikkforsikringsavgift er i gang. 2017 er det siste året det blir krevet inn årsavgift. Til erstatning for årsavgiften foreslår regjeringen for 2018 en trafikkforsikringsavgift, som bileierne betaler sammen med forsikringen. Det er en løsning som gir mer fleksibilitet for bilistene og mer effektiv avgiftsoppinnkreving.

Regjeringen foreslår at elbiler fritas for trafikkforsikringsavgift.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.4.4 og kapittel 10.