Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trident Juncture 2018

Norge skal være vertskap for NATOs høyprofiløvelse Trident Juncture i slutten av 2018. For å legge til rette for en god gjennomføring og ivaretakelse av et stort antall utenlandske styrker, foreslår regjeringen å øke forsvarsbudsjettet med 200 millioner kroner for å håndtere utgifter til utenlandske styrker. Beløpet er forventet å bli refundert av de andre deltakernasjonene i 2019.

Øvelsen er en viktig arena til å utvikle, øve og teste mottak av allierte forsterkninger til Norge, totalforsvarskonseptet og det nasjonale beredskapssystemet.