Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trinnskatten

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten fra 0,93 prosent til 1,4 prosent i trinn 1, fra 2,41 prosent til 3,3 prosent i trinn 2, fra 11.52 prosent til 12,4 prosent i trinn 3 og fra 14,52 til 15,4 prosent i trinn 4. Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark økes tilsvarende fra 9,52 prosent til 10,4 prosent.

Innslagspunktene i trinnskatten foreslås lønnsjustert. Satsendringene må sees i sammenheng med at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres. Med regjeringens forslag reduseres marginalskatten med minst 0,11 prosentenheter fra 2017 til 2018. Personer med lave eller midlere inntekter vil få størst reduksjon i marginalskatten. Endringene i trinnskatten anslås å gi økte skatteinntekter på om lag 10,2 milliarder kroner påløpt og 8,2 milliarder kroner bokført i 2018.

Les mer i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 5.1.1.