Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygdeavgift

Det foreslås at nedre grense i trygdeavgiften holdes på samme beløp som året før (54 650 kroner). Dette innebærer at den såkalte frikortgrensen også holdes på samme beløp som året før (55 000 kroner).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 5.1.4.