Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018
  Infrastrukturavgifter jernbane Publisert: 22.10.2018 15:42
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018
  Postombæringsdager Publisert: 22.10.2018 15:42
 • Svar på spørsmål 349 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018

  Nivå på studiestøtte 1. aug 2018

  Publisert: 22.10.2018 15:42
 • Svar på spørsmål 291 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Gjeninnføre kulturskoletimen Publisert: 22.10.2018 15:41
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Satsinger som vil bidra til økt rekruttering av lærere Publisert: 22.10.2018 15:41
 • Svar på spørsmål 142 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - provenyet til hurtigspor for innvandrere Publisert: 22.10.2018 15:41
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Arbeidslivskriminalitet - nye satsninger Publisert: 22.10.2018 15:41
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Arbeidstilsynet - bemanning

  Publisert: 22.10.2018 15:41
 • Svar på spørsmål 348 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Antall studenter som tjener under 1G Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 277 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018
  Nattog Bergensbanen og Dovrebanen Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 152 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2018
  Ikke gjennomførte jernbaneprosjekter 2013-2018 Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2018
  Ytre IC Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 09.10.2018
  Bevilgninger til fiskerihavner på kap. 1360, post 30 Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 133 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Etterslep EBA Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  EBA-kostnad av rotasjonsordningen Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 105 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  2 pst.-målet Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Heimevernet Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Elektrifisering av jernbanestrekninger Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018

  Elektrifisering av jernbanestrekninger

  Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018

  Reel vekst

  Publisert: 22.10.2018 15:07
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Økt ramme til jernbaneformål Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 96 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Avinors overskudd fra taxfree-salg Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 95 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Miljøkriterier ruteflygning Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 94 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Miljøkriterier ruteflygning Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 120 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 11.10.2018
  Private kirkebygg - oversikt over søkere og mottakere 2016-2018 Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 82 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 12.10.2018
  Vedlikeholdsetterslep på jernbane Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 287 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Proveny innføre koding Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 293 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Digitale hjelpemidler

  Publisert: 22.10.2018 15:06
 • Svar på spørsmål 358 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Øke timetallet 1.-10. trinn Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 328 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018
  Sosialhjelp - utbetalinger fordelt på kommune og fylke Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 395 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Brødmåltid på klassetrinn Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 393 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Gaveforsterkningsordningn Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 392 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Landbruksfag endre kategori fra E til C Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 348 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Redusere tilskudd bhg Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 332 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Lærernormen og tiltak i statsbudsjettet Publisert: 22.10.2018 14:01
 • Svar på spørsmål 337 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 12.10.2018

  Fylkesvis fordeling av prosjekter innen ny ordning for ferjeavløsning

  Publisert: 22.10.2018 13:36
 • Svar på spørsmål 278 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 11.10.2018
  FoU ferjefri E39 Publisert: 22.10.2018 13:36
 • Svar på spørsmål 390 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2018
  Konsekvenser av at tilskuddssats naturbruk reduseres Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Utgifter til internasjonale programmer Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 32 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018
  Utgifter til internasjonale programmer Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 631 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  SFI og FME Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 345 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018
  Proveny nye stillinger i skolen Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 301 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Vekst barnehagefeltet Stoltenberg

  Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 16.10.2018

  Objektsikring

  Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 36 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 12.10.2018

  Reduksjon av årsverk i Forsvaret

  Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 18.10.2018

  Øke borteboerstipend

  Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 346 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 15.10.2018

  Proveny nye stillinger i bhg

  Publisert: 22.10.2018 13:35
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Økt vektkomponent i engangsavgiften Publisert: 22.10.2018 12:54
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Øke foreldrefradraget til 25 000 kr Publisert: 22.10.2018 12:54
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Reversering av tax free-endringen fra 2014, økning i alkohol- og tobakksavgiftene Publisert: 22.10.2018 12:54