Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringResultat av søk etter «taxfree»

 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 11.10.2018
  Redusere tax free-kvoten med en flaske vin og en flaske brennevin Publisert: 29.10.2018 11:25
  Kap. 5521 , post 70
  Hva blir provenyvirkningen av å redusere taxfree-kvoten med én flaske vin og én flaske brennevin (dvs. avskjære muligheten for å handle brennevin avgiftsfritt)? Ber om lovteknisk bistand.

  Det er betydelig usikkerhet når en skal beregne provenyvirkningen av å endre tax free-ordningen. Dette skyldes ikke minst at det er uklart om redusert forbruk av tax free-varer benyttes til å øke handelen av slike varer i utlandet eller i Norge. Departementet understreker derfor at provenyberegningene i dette svaret er svært usikre.

  Departementet har mottatt statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) som blant annet viser tax free-omsetning av alkohol ved ankomstsalg på norske lufthavner i 2017. I provenyberegningen under er det lagt til grunn at FHIs tall også vil være dekkende for tax free-omsetningen i 2019. Videre er det antatt at rundt 50 pst. av alkoholen ville vært solgt avgiftslagt i Norge dersom det ikke ble importert via tax free-handel ved ankomst. Det legges til grunn at det omsettes like mye tax free-varer per reisende på ferger i utenlandstrafikk som per flypassasjer til utlandet.

  Gitt dette volumet, kan det anslås at provenyvirkningen av å redusere tax free-kvoten for vin og brennevin med én flaske hver fra 1. januar 2019 vil gi en påløpt provenyøkning på rundt 540 mill. kroner i 2019. Den bokførte økningen i 2019 kan anslås til om lag 485 mill. kroner. Det er lagt til grunn at kvotene for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet beholdes uendret. Departementet understreker at slike anslag er svært usikre.

  Det gjøres for øvrig oppmerksom på at en endring i tax free-kvotene kan redusere Avinors kommersielle inntekter. Dette vil få betydning for finansieringen av Avinor. Det er ikke tatt hensyn til slike forhold i provenyanslagene.

  Lovteknikk:

  Tax free-kvoten er fastsatt i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften). Lovteknisk bistand er derfor ikke nødvendig.

 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Halvere tax free-kvoten for tobakksvarer Publisert: 26.10.2018 12:59
 • Svar på spørsmål 44 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 10.10.2018
  Avvikle tax free-ordningen for tobakksvarer Publisert: 26.10.2018 12:58
 • Svar på spørsmål 419 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 16.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:32
 • Svar på spørsmål 47 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 10.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:31
 • Svar på spørsmål 746 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 17.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014, og samtidig øke avgiftene på alkohol og tobakksvarer Publisert: 24.10.2018 08:30
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 11.10.2018
  Reversere tax free-endringen fra 2014 Publisert: 24.10.2018 08:30
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 08.10.2018
  Reversering av tax free-endringen fra 2014, økning i alkohol- og tobakksavgiftene Publisert: 22.10.2018 12:54