Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S Gul bok

(2018 – 2019)

Statsbusjettet 2019

Tilråding fra Finansdepartementet 28. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format