Utenriksdepartementet (UD)

Prop. 1 S

(2018–2019)

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/statistikk

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20172 (NOK 1000)

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske ikke-statlige organisasjoner/stiftelser 1 fordelt på kapittel og post, 2017 2 (NOK 1000)

1 Internasjonale og lokale NGOer.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.