Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

III

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride løyvinga på

  1. kap. 5, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005, post 02.

  2. kap. 6, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006, post 02.

  3. kap. 9, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009, post 01.