Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Østfold Akershus VestfoldOslo Buskerud Rogaland Hordaland Hedmark Oppland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Svalbard

Den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet for 2019 gir en oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet. Ønsker du en grundigere og mer detaljert oversikt over de enkelte budsjettforslagene, kan du slå opp i fagproposisjonene for hvert departement eller i Statsbudsjettet 2019.

Den fylkesvise fordelingen er laget på bakgrunn av innspill fra fagdepartementene og Finansdepartementet.