Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon – regulering av grunnbeløp, alderspensjon og minste pensjonsnivå

Grunnbeløpet i folketrygden (G), pensjonene og minste pensjonsnivå ble regulert med virkning fra 1. mai 2018. Grunnbeløpet økte fra 93 634 kroner til 96 883 kroner, det vil si med 3,47 prosent. Alderspensjon under utbetaling økte med 2,69 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå økte med 2,87 prosent. Fra 1. mai 2018 utgjør minste pensjonsnivå for enslige 194 192 kroner og for ektepar 355 350 kroner pr. år.

Gjennomsnittlig grunnbeløp økte med 2,7 prosent fra 2017 til 2018.