Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge 232,1 milliarder kroner til alderspensjon i 2019. Det er en økning fra saldert budsjett 2018 på om lag 9 milliarder kroner, eller 4,1 prosent.

Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra 927 000 i 2018 til 949 250 i 2019, en økning på 22 250 personer.

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011, men den årlige veksten i antall alderspensjonister under 67 år har vært avtakende og ventes å flate ut fra 2017. Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være 92 100 i 2018 og 92 150 i 2019.