Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alkoholfrie drikkevarer

Regjeringen foreslår å prisjustere avgiften for alkoholfrie drikkevarer.

Ved behandlingen av RNB 2018 vedtok Stortinget følgende anmodningsvedtak: Stortinget ber regjeringen utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer slik at avgiften differensieres ut fra sukkerinnhold, med utgangspunkt i modellene fra Storbritannia, Irland og Finland.

Regjeringen vil sette ned et utvalg med representanter fra næringen som gjennomgår avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Regjeringen vil komme tilbake til saken i 2020-budsjettet.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.15