Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2019. Dette er en reduksjon på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018.

Reduksjonen skyldes en forventet fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2019. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 127 200 i 2019, mot om lag 134 700 i 2018.