Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen i arbeidslivskriminalitetssentrene med 20 millioner kroner. 

Som et viktig tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er det opprettet syv arbeidslivskriminalitetssentre hvor Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiet går sammen om å stoppe de kriminelle aktørene. Økt kapasitet og mulighet for blant annet bedre informasjonsdeling i det tverretatlige samarbeidet er en viktig forutsetning for at etatene skal kunne oppnå enda bedre resultater. Av den foreslåtte styrkingen skal derfor 10 millioner kroner gå til teknologistøtte og 10 millioner kroner til styrking av arbeidslivskriminalitetssentrenes arbeid, ut fra etatenes felles vurdering av hvor innsatsen gir størst effekt.

Se også egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet