Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Artilleri til Hæren

Stortinget vedtok høsten 2017 et investeringsprosjekt for anskaffelse av 24 nye artilleriskyts til Hæren. Det nye artilleriet skal erstatte det aldrende M109-systemet som har vært i drift siden slutten av 1960-tallet. Skytsene leveres fra den sør-koreanske leverandøren Hanwha Techwin, og de to første kanonene er planlagt levert medio 2019.