Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avskrivninger for boliger i næring

I forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 om å vurdere å utvide avskrivningsreglene for næringsutleie til også å omfatte profesjonell boligutleie.»

Finansdepartementet har vurdert forslag om å gi adgang til skattemessige avskrivninger av boligbygg og fraråder dette.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 33