Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Avskrivningssatser

Det foreslås ingen endringer i avskrivningssatsene i 2019-budsjettet.

Det vises til Prop.1 LS (2018–2019), tabell 1.5