Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Banker

God utvikling i norsk økonomi har bidratt til at norske banker over flere år har hatt lave utlånstap, god tilgang til finansiering og gode resultater. Dette har fortsatt så langt i 2018.

Etter finanskrisen har Norge vært blant landene som raskest har innført nye og bedre soliditetskrav for banker, og bankene har styrket sin soliditet betydelig de siste ti årene.

Solide banker har større evne til å tåle tap uten å måtte stramme vesentlig inn på kredittpraksisen under et tilbakeslag.

Bankene har også bygget opp likviditetsbuffere som gjør dem mindre sårbare for markedsuro.