Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Banker og IFRS 9

Regjeringen foreslår at banker mv. som går over til IFRS 9 i 2018 skal få fradrag for implementerings­effekten ved overgangen i 2018.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 10.1