Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom med 20 millioner kroner. I beløpet inngår én million kroner til evaluering av tilskuddsordningen. Totalt blir bevilgningen til tilskuddsordningen i 2019 52,6 mill. kroner.

Losene følger opp unge med vansker, for eksempel knyttet til omsorgssituasjonen i hjemmet, svakt sosialt nettverk og helseproblemer, og hvor det er risiko for at de unge avbryter utdanningen.

Ordningen skal medvirke til at skoleprestasjoner blir bedre, og øke gjennomføringen av videregående skole.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet