Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – Ferietiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier. Av beløpet skal 3 millioner gå til tiltaket Ferie for alle i regi av Røde Kors og 2 millioner skal gå til ferietiltak i regi av Den Norske Turistforening (DNT).

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet