Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – fritidserklæringen

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.

Pilotprosjektet skal gi mer erfaring med hvordan en ordning for å dekke slike utgifter kan administreres lokalt. Det er blant annet behov for å få mer erfaring med hvor stor etterspørselen etter en slik ordning vil være, hvordan den bør organiseres, og behovet for lokal tilpasning.

Pilotprosjektet er en oppfølging av Fritidserklæringen, som skal gi barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet