Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom

Regjeringen vil styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt med ytterligere 181 millioner kroner i 2019.

Midlene skal gå til å styrke tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom, et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier, ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier, gratis kjernetid i barnehage for to-åringer, rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte byområder, å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander og til å styrke områdesatsingen i utvalgte byer.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet