Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern - DigiBarnevern

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til et digitalt løft for barnevernet. Prosjektet er et samarbeid med kommunesektoren og inngår i kvalitets- og kompetanseløft for det kommunale barnevernet.

Barnevernet jobber i stor grad manuelt og papirbasert i dag, og bruker mye tid på administrative oppgaver. Økt digitalisering skal bidra til mer effektiv saksbehandling og bedre faglige rammer rundt barnevernets arbeid. De ansatte skal få mer tid til å følge opp det enkelte barn og familie og bedre faglig støtte. Dette skal øke kvaliteten i tjenesten, forbedre de ansattes arbeidshverdag og øke rettssikkerheten for barn og familier.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet